JURIDISK INFORMATION FOR HJEMMESIDEN WWW.PROSERVICE.DK

Dette website (herefter kaldet ”hjemmesiden”) er autoriseret af:

ProService Kommunikation ApS
Tåstrup Hovedgade 28
DK-2630 Tåstrup

Tlf.: + 45 43712133

E-mail: mail@proservice.dk

Ansvarlig for offentliggørelse: Bengt Friberg – adm direktør.

Denne hjemmeside er hosted af: Dandomain A/S

Brug af hjemmesiden er underlagt nedennævnte vilkår og betingelser.

Ved at benytte denne hjemmeside, accepterer du betingelser for brug, som du bekræfter, at du har læst, forstået og accepteret i deres helhed.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, beder vi dig undlade at benytte hjemmesiden.

Brug af hjemmesiden 
Før du benytter hjemmesiden, så læs omhyggeligt de vilkår og betingelser vist nedenfor. Ved at benytte hjemmesiden anerkender du, at du accepterer disse betingelser. Ved at indtaste hjemmesidens adresse, accepterer brugere at respektere reglerne defineret nedenfor:

Brug af indholdet af hjemmesiden 
Vi bestræber os på at holde indholdet på hjemmesiden ajour og at give brugerne nøjagtige oplysninger. Ikke desto mindre vil brugerne blive klar over, at transmission af data og information via internettet ikke kan betragtes som fuldstændig teknisk pålidelig, da disse data cirkulerer på tværs af en lang række forskellige typer af netværk. Således kan vi ikke garantere for nøjagtigheden af data på denne hjemmeside. Eventuelle fejl eller udeladelse bør anmeldes ved at sende en besked til følgende e-mail-adresse: mail@proservice.dk

Alle, der bruger hjemmesiden på en måde, der ikke er i overensstemmelse med betingelserne, og som krænker disse betingelser på nogen måde kan retsforfølges og idømmes bøde, der er fastsat i straffe- og civilret. 

Adgang til hjemmesiden 
Adgang til hjemmesiden i henhold til kommunikationsprotokoller anvendt på tværs af internettet. 

Vi gør alt for at sikre, at hjemmesiden altid er tilgængelig, men vi kan ikke gøres ansvarlige, hvis hjemmesiden af en eller anden grund bliver utilgængelig.  Bemærk, at for vedligeholdelse, opdatering og andre årsager, navnlig af teknisk karakter, kan adgangen til hjemmesiden blive afbrudt. ProService Kommunikation ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for disse afbrydelser eller for enhver konsekvens for brugeren for hans manglende mulighed for at benytte hjemmesiden. 

Ændringer af hjemmesiden eller dens indhold 
ProService Kommunikation ApS forbeholder sig retten til at ændre og/eller fjerne hele eller en del af de ydelser eller hjemmesidens indhold uden forudgående varsel. 

Hyperlinks på hjemmesiden 
Hyperlinks på hjemmesiden, kan lede brugeren videre til forskellige partneres hjemmesider. 

ProService Kommunikation ApS har ikke har udøvet kontrol af eksterne hjemmesider, som linker til vores hjemmeside, eller noget af deres indhold eller de oplysninger de indeholder. 

Brugeren har det fulde ansvar for brug af disse eksterne websites.

Immaterielle rettigheder og registrerede varemærker 
De varemærker/elementer, der anvendes på hjemmesiden er enten ejet af ProService Kommunikation ApS eller dets samarbejdspartnere. Brugeren har udelukkende ret til at se og læse indholdet af hjemmesiden. Ved at denne hjemmeside er offentliggjort online, giver vi ikke rettighed til at anvende de nævnte varemærker. Et sådant brug må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af disse varemærker.

Design og modeller
Hjemmesiden er en immateriel ejendom som er beskyttet af loven om immateriel ejendomsret.

Alle dele af denne hjemmeside (tekst, grafik og kodning) er den eksklusive ejendom af ProService Kommunikation ApS, og dette selskab alene er berettiget til relevante immaterielle rettigheder og markedsføringsrettigheder. Virksomheden tilbyder ingen licens, eller nogen andre rettigheder end retten til at se hjemmesiden.

Alle elementer er beskyttet af dansk lovgivning og internationale konventioner relateret til ophavsret, mønstre, modeller og patenter. Reproduktion og/eller præsentation af hjemmesidens elementer er tilladt alene til orientering til personligt og privat brug eller ved forudgående aftale med ProService Kommunikation ApS.

Især er det forbudt at gengive nogen af siderne fra denne hjemmeside på et website, der ikke tilhører ProService Kommunikation ApS.

Anmodninger om tilladelse skal ske til følgende e-mail adresse: mail@proservice.dk

Copyright
Hjemmesiden er beskyttet af copyright © således at alle rettigheder til reproduktion, præsentation, tilpasning og formidling er reserveret.

Behandling private data
ProService Kommunikation ApS kan bede brugere om at afgive personlige oplysninger (fornavn, efternavn, telefon og e-mail-adresse).

Brugeren har ret til at ændre og slette alle personlige data videregivet via hjemmesidens kontaktformular. For at effektuere denne ret, skal brugeren skrive til følgende e-mail adresse: mail@proservice.dk med tydeliggørelse om ændring eller sletning af personlige data. Eventuelle ændringer eller sletninger bliver effektueret så hurtigt som muligt efter modtagelsen af en anmodning. 

ProService Kommunikation ApS henleder opmærksomheden på det faktum, at visse oplysninger, som ikke svarer til personoplysninger, og som ikke identificerer dig specifikt kan gemmes på vores servere (oplysninger brugeren selv har tilføjet, IP-adresse, osv.)

Hjemmesiden anvender ikke cookies og derved bliver ingen data fra hjemmesiden automatisk installeret i anvendt browser.

Persondata om brugeren bliver registreret hos ProService Kommunikation ApS og videregives ikke til tredjepart. Hvis brugeren har nogen indvendinger mod registreringen, kan der rettes henvendelse til e-mail adressen nævnt ovenfor.

Sikkerhed
Vi har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, vi forvalter mod hændelig eller forsætlig manipulation, mod tab af data eller ødelæggelse, og også mod adgang til data af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver konstant opdateret, efterhånden som teknologien udvikler sig og ud fra gældende forskrifter og host-udbyderens krav og muligheder.

Hvis du har spørgsmål om anvendelsen af data, kan der rettes henvendelse til mail@proservice.dk med enhver anmodning om oplysninger, forslag eller klage.

Ansvar
Det er forbudt at anvende hjemmesiden eller kommunikationstjenester (kontaktformular) til at sende kædebreve, junk mail, spam eller gentagne eller uopfordrede beskeder (kommercielle eller andet), at indsamle, på hvilken som helst måde, oplysninger om tredjemand, navnlig på e-mail-adresser, uden samtykke fra de berørte tredjeparter, til at skabe eller bruge falsk identitet, at forfalske en e-mail-adresse eller en side overskrift, eller at forsøge at vildlede tredjemand på nogen måde med hensyn til identiteten af  afsender eller kilden til budskabet, om at fremsende alt upassende indhold som defineret og nævnt nedenfor i "upassende indhold", til at sende ethvert element indeholdende virus eller enhver komponent, der kan være skadelige eller ødelæggende for hjemmesiden eller til tredjemand eller i strid med loven, til at forsøge og få adgang til de udbudte tjenester, andre konti, computersystemer systemer eller netværk forbundet til tjenesten på hjemmesiden på en uautoriseret måde, ved brug af forskellige passwords eller andre midler.

Upassende indhold omfatter alle sprog, kommentarer, bemærkninger og billeder der af ProService Kommunikation ApS betragtes som værende uanstændigt, svigefuldt, ulovligt, racistisk, ærekrænkende eller består af chikane, krænker rettighederne for tredjeparts rettigheder eller begrænser og/eller forhindrer andre brugeres anvendelse af hjemmesiden.

Anvendelsen af hjemmesiden, dens tjenester og ethvert element eller oplysninger indhentet via hjemmesiden, er den enkelte brugers ansvar.

ProService Kommunikation ApS giver ikke brugere garanti af nogen slags, udtalt eller stiltiende, med hensyn til kvaliteten af de tjenester der udbydes på hjemmesiden eller deres forretningsmæssige kvalitet, eller om resultatet lever op til brugerens forventninger.

Endvidere kan ProService Kommunikation ApS ikke holdes ansvarlig for eventuelle manglende resultater ved hjemmesiden og/eller software, der anvendes eller downloades fra hjemmesiden, for tab af data eller tjenesteydelser som følge af manglende overholdelse af tidsgrænser, ændringer, suspension eller afbrydelse af hjemmesidens tjenester, for den nøjagtighed, kvalitet eller art af oplysninger indhentet gennem hjemmesidens tjenester; ej heller for konsekvenserne af direkte eller indirekte transmission af virus via host-udbyderens servere eller systemer.

ProService Kommunikation ApS kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle direkte eller indirekte skader, herunder navnlig tab af fortjeneste, af kundekredsen, af data, tab af immaterielle aktiver, tabt arbejdsfortjeneste eller andet tab eller skade, opstået som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller manglende tilgængelighed på hjemmesiden.

Med hensyn til privat indhold leveret af brugere, som defineret nedenfor, afviser ProService Kommunikation ApS al ansvar for tilstedeværelsen af et sådant indhold afgivet på et website, der ikke tilhører ProService Kommunikation ApS, i offentligt tilgængelige chatrum eller enhver anden diskussion tjeneste.

Ethvert privat indhold, uanset om det består af udtalelser, erklæringer, anbefalinger eller synspunkter, repræsenterer kun brugerne og på ingen måde ProService Kommunikation ApS’s holdninger.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke forvaltes og/eller er redigeret af ProService Kommunikation ApS. ProService Kommunikation ApS har ingen som helst kontrol over de oplysninger, produkter eller tjenester der tilbydes af disse andre hjemmesider, og vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider.

Brugere accepterer at kompensere ProService Kommunikation ApS og at garantere ProService Kommunikation ApS mod ethvert søgsmål om ansvar, anvendelse, tab, omkostninger, tab af indtjening, tab af data og enhver anden direkte eller indirekte skade som følge af overtrædelse på internettet fra brugerens side indenfor rammerne af de nuværende vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, som ikke er løst ved ordinær henvendelse eller en mæglingsprocedure vil blive indbragt for de danske domstole.

Skulle nogle af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser erklæres ugyldige eller uden virkning, bør denne bestemmelse fortolkes på en måde, der så vidt muligt afspejler parternes hensigter og de resterende bestemmelser vil blive betragtet som gældende.

Ændringer i vilkår og betingelser
ProService Kommunikation ApS forbeholder sig ret til at ændre de nuværende vilkår og betingelser vedrørende brug af hjemmesiden, til enhver tid, især for at tage  hensyn til eventuelle nye regler eller lovgivning eller for at forbedre brugerens oplevelse af siden. Sådanne ændringer i anvendelsen af hjemmesiden vil blive inkluderet i disse oplysninger, betingelser og vilkår.


Udskriv denne side    Gå tilbage til forsiden